การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ในสิบปีที่ผ่านมานี้ ระดับความสามารถในการรักษาโรคมะเร็งของเมืองกว่างโจวมีความสามารถทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว ได้มาตราฐาน JCI ระดับนานาชาติ มีความสามารถในการให้ความรู้และความช่วยเหลือในการรักษาโรคมะเร็งระดับนานาชาติ มีผู้ป่วยจำนวนมากเดินทางมาไกลเพื่อมาทำการรักษา ณ เมืองกว่างโจว ไม่เพียงแค่ผู้ป่วยจากมณฑลอื่นๆในประเทศจีนเท่านั้น ยังมีผู้ป่วยจากเอเชียใต้และผู้ป่วยจากประเทศทางทวีปอเมริกันเดินทางเพื่อมาทำการรักษาโรคมะเร็ง ณ เมืองกว่างโจว

และเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล ลดความเครียดทั้งจากสภาวะจิตใจและร่างกาย อีกทั้งยังได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมของเมืองกว่างโจว ทางโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว ได้จัดการเตรียมทริปสำหรับทัวร์เมืองกว่างโจวไว้ให้กับผู้ป่วยซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะ เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นการผ่อนคลายที่สำคัญอีกวิธีหนึ่ง ให้ท่านได้รับการดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกัน

 

*
*
*
มี ไม่มี