ศาสนาคริสต์

โบสถ์คริสต์จักรกวางเสี้ยวถาง
เวลาเปิด-ปิด จันทร์-เสาร์: 19:30-21:30
วันพฤหัสบดี: 9:30-11:30
อาทิตย์:9:30-13:30/18:30-21:30
ที่อยู่ กว่างโจว เขตเย่วซิ่ว ถนนกวางเสี้ยว เลขที่ 29 ห่างจากโรงพยาบาล RoyalLeeประมาณ 51 กิโลเมตร
โบสถ์คริสต์จิ้วจู้
เวลาเปิด-ปิด เปิดวันอาทิตย์: 9:00-21:00
กรุณาสอบถามก่อนไป
โทร:020-8333 5778
ที่อยู่ กว่างโจว ถนนว้านฟู เลขที่ 184 ;ห่างจากโรงพยาบาล RoyalLee ประมาณ 48 กิโลเมตร
โบสถ์คริสต์ของชาวคริสตจักรคาทอลิกแห่งซาเมี้ยน(Chapelle Notre-Dame de Lourdes)
เวลาเปิด-ปิด จันทร์-เสาร์:6:00-17:00
วันอาทิตย์:6:00-17:30
ที่อยู่ เมืองกว่างโจว เขตลี่วาน ถนนซาเมี้ยน เลขที่ 14;ห่างจากโรงพยาบาล RoyalLeeประมาณ 54 กิโลเมตร
โบสถ์คริสต์ซือชึเวิ้งซิน
เวลาเปิด-ปิด กรุณาสอบถาม
โทร:020-8339 2860
ที่อยู่ เมืองกว่างโจว เขตเย่วซิ่ว ถนนยีเต่อลู่เก่า เลขที่ 56 ;ห่างจากโรงพยาบาล RoyalLeeประมาณ 51 กิโลเมตร

มัสยิด

มัสยิดเสียนเต๋อ
เวลาเปิด-ปิด เปิดทุกเที่ยงวันศุกร์
กรุณาสอบถามก่อนเดินทาง
โทร:020-8669 2743
ที่อยู่ เมืองกว่างโจว เขตเย่วซิ่ว ถนนรอบเมืองเขตตะวันตก เลขที่ 204-1 ห่างจากโรงพยาบาล RoyalLeeประมาณ 49 กิโลเมตร

วัดพุทธ

วัดกวางเซี้ยว
เวลาเปิด-ปิด 6:00-17:00
กรุณาสอบถามก่อนเดินทาง
โทร:020-8108 8867
ที่อยู่ กว่างโจว เขตเย่วซิ่ว ถนนกวางเสี้ยว เลขที่ 109 ห่างจากโรงพยาบาล RoyalLeeประมาณ 50 กิโลเมตร
วัดลิ่วหรง
เวลาเปิด-ปิด ทุกวัน 8:00-17:00
กรุณาสอบถามก่อนเดินทาง
โทร:020-8339 2843
ที่อยู่ กว่างโจว เขตเย่วซิ่ว ถนนลิ่วหรง เลขที่ 87 ห่างจากโรงพยาบาล RoyalLeeประมาณ 50 กิโลเมตร

วัดอิสลาม

มัสยิดกว่างถ่า
เวลาเปิด-ปิด ไม่อนุญาติให้คนนอกศาสนาเข้ามัสยิด
กรุณาสอบถามก่อนเดินทาง
โทร:020-8333 3593
ที่อยู่ เมืองกว่างโจว เขตเย่วซิ่ว ถนนกว่างถ่า เลขที่ 56 ห่างจากโรงพยาบาล RoyalLeeประมาณ 50 กิโลเมตร
*
*
*
มี ไม่มี