บริการด้านอาหาร

1) ร้านอาหารของทางโรงพยาบาลอยู่ที่ชั้น B1 สามารถจัดอาหารได้ตามคำสั่งแพทย์ และยังสามารถจัดอาหารให้กับครอบครัวของผู้ป่วยได้อีกด้วย
2) 2.เวลาการส่งอาหาร :อาหารเช้า 7:30-8:30 / อาหารเที่ยง 11:30-12:30 /อาหารเย็น 17:30-18:00
ในช่วงเวลาที่มีคนสั่งอาหารเป็นจำนวนมากอาจจะมีการส่งล่าช้าเล็กน้อย หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความเข้าใจจากทุกท่าน
3) 3.ตารางรายการอาหารของเรา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ประจำชั้นที่ผู้ป่วยพักอยู่
4) 4.ผู้ป่วยแพ้อาหารหรือมีข้อห้ามเนื่องจากความเชื่อทางศาสนา ควรแจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าล่วงหน้า

* ถ้าท่านมีสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ได้ทันที


*
*
*
มี ไม่มี