ข้อแนะนำสำหรับการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล

ข้อแนะนำสำหรับการแอดมิด :ท่านจะสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้หรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับดุลวินิจของแพทย์ ท่านจะเข้ารับรักษาได้หลังจากแพทย์ทำการออกใบรับรองรับผู้ป่วยเข้าทำการรักษาเท่านั้น

การเตรียมตัวก่อนเข้าการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล:ทางโรงพยาบาลได้มีการจัดชุดเครื่องใช้ประจำวันไว้ให้ฟรีหนึ่งชุด(ใน 1 ชุดประกอบด้วย ชุดนอน รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟันและอุปกรณ์อาบน้ำ เป็นต้น) หากมีสมาชิกในครอบครัวเดินทางมาด้วย สามารถเตรียมของใช้ประจำวันมาด้วยตนเองหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือในการจัดซื้อ
ขอความกรุณาอย่างยิ่ง ในระหว่างเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่านำสิ่งของมีค่าจำนวนมากติดตัวมาด้วย เพราะหากสูญหาย ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดหรือที่ใดก็ตามกรุณาอย่าวางกระเป๋าถือ เงินสด เครื่องประดับ นาฬิกา และโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้
ห้องผู้ป่วยบางห้องมีบริการตู้นิรภัย เมื่อออกจากห้องพัก (เช่น ไปแผนกตรวจ ห้องผ่าตัด ฯลฯ) โปรดเก็บของใช้ส่วนตัวไว้ในตู้เซฟให้เรียบร้อย เก็บกุญแจห้องไว้กับตัว และปิดประตูห้องเมื่อออกจากห้องทุกครั้ง
โรงพยาบาลของเราใช้ระบบชำระเงินล่วงหน้า (ชำระเงินค่ามัดจำ) โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางและเงินค่ามัดจำติดตัวมาด้วยเพื่อทำการลงทะเบียนเข้ารับการรักษา และกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน


*
*
*
มี ไม่มี